• شماره تماس

    09121312914

  • پست الکترونیک

    drmomeni.law@gmail.com

مشاوره حقوقی با وکیل

1سوال

با سلام. مادرم چهار واحد مسکونی خود را در قالب سند دستی به طور مساوی بین من دختر و برادرم هریک دو واحد تقسیم نمود . مادرم و من و برادرم این تقسیم نامه را امضا زدیم. البته واحدهای مسکونی را تحویلمان نداد. چند سال بعد و تحت تاثیر برادرم تقسیم نامه دستی دیگری تنظیم نمود و سهم مرا به یک واحد کاهش داد و سهم برادرم را به سه واحد افزایش داد.تقسیم نامه دوم را من امضا نزدم. سوال اینجانب مشخصا اینست که آیا با توجه به تعارض بین قدرالسهم ها در دو سند و عادی بودن سندها و تایید هر دو سند توسط برادرم و با توجه به قاعده "الدلیلین اذا تعارضا تساقطا " می توانم ابطال هر دوسند را پیگیری نمایم؟

2پاسخ

باسلام با توجه به اطلاعات عنوان شده توسط جنابعالی به نظر می رسد سند اولیه که به امضای تمامی طرفین معامله رسیده و از نظر تاریخ نیز مقدم است ، معتبرمی باشد و سند دوم که شما امضا نکرده اید با توجه به تاخر تاریخ و عدم تائید جنابعالی ( که در اثر معامله اولیه یکی از مالکین مشاع شده اید ) اعتبار ندارد . همچنین چون توافق اولیه ظاهرا به درستی منعقد شده است بنابراین شما نمی توانید ابطال آن را بخواهید چون قراردادی که از نظر تاریخی مقدم است با درنظر گرفتن تمامی شرایط صحت معامله معتبر می باشد. موفق باشید ...

مشاهده کلیه سوالات مرتبط با مشاوره حقوقی با وکیل با کد رهگیری 62230200