• شماره تماس

    09121312914

  • پست الکترونیک

    drmomeni.law@gmail.com

جدید ترین عنوان ها

اطلاعات تماس

نام نویسنده
اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

خدمات

نام نویسنده
خدمات

خدمات

ادامه مطلب ...

معرفی

نام نویسنده
معرفی

معرفی

ادامه مطلب ...

نام نویسنده

ادامه مطلب ...

سوالها و مشاوره حقوقی

نام نویسنده
سوالها و مشاوره حقوقی

سوالها و مشاوره حقوقی

ادامه مطلب ...

شماره حساب

نام نویسنده
شماره حساب

شماره حساب

ادامه مطلب ...

دانلود مقاله

نام نویسنده
دانلود مقاله

دانلود مقاله

ادامه مطلب ...

اسید پاشی، لزوم اقدام قانونگذار

نام نویسنده
اسید پاشی، لزوم اقدام قانونگذار

فلسفه وجودی مجلس قانونگذاری در کشور ها، تصویب قوانین لازم جهت تامین نیازهای جامعه است بی تردید یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه ای ، امنیت و تامین جانی اشخاص و شهروندان می باشد

ادامه مطلب ...

تاملی بر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد جرم سیاسی

نام نویسنده
تاملی بر مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد جرم سیاسی

جرم سیاسی یکی از موضوع های مهم در عرصه حقوقی – سیاسی است ارتباط این مقوله از یک سو با مساله مهم امنیت عمومی جامعه و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی بیانگر اهمیت و تاثیر عملی و جدی آن در صحنه اجتماع است

ادامه مطلب ...

لزوم انجام وظیفه شورای امنیت در ارجاع وضعیت کشتار شیعیان سوریه به دیوان کیفری بین المللی

نام نویسنده
لزوم انجام وظیفه شورای امنیت در ارجاع وضعیت کشتار شیعیان سوریه به دیوان کیفری بین المللی

یکی از اهداف اساسی نظام عدالت کیفری بین المللی که منجر به تشکیل دیوان کیفری بین المللی شد ؛ جلوگیری ازبی مجازات ماندن مرتکبین جنایات فجیع و اعمال مجرمانه ای که موجب نگرانی جامعه جهانی درکل و همچنین پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی است

ادامه مطلب ...

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 1392

نام نویسنده
متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 1392

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری 1392

ادامه مطلب ...

مجازات اعدام و حقوق بشر، لزوم تمسک به قرآن کریم

نام نویسنده
مجازات اعدام و حقوق بشر، لزوم تمسک به قرآن کریم

دبیرکل سازمان ملل متحد در اظهارات اخیر خود وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله موضوع اعدام را مورد اعتراض قرار داده است در اینکه از حیث مبانی و فلسفه حقوقی میان پارادایم حاکم بر سازمان ملل متحد که بطور عمده مبتنی بر آموزه های اومانیستی است با آموزه های حقوقی اسلام تفاوت های زیادی به ویژه در خصوص مجازات اعدام وجود دارد ، شکی نیست

ادامه مطلب ...

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

نام نویسنده
همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی

ادامه مطلب ...

رساله ها و پایان نامه های هسته ای

نام نویسنده
رساله ها و پایان نامه های هسته ای

رساله ها و پایان نامه های هسته ای

ادامه مطلب ...

بیوگرافی

نام نویسنده
بیوگرافی

بیوگرافی

ادامه مطلب ...