رساله ها و پایان نامه های هسته ای

رساله ها و پایان نامه های هسته ای

بی تردید رساله های دکتری  و  پایان نامه های کارشناسی ارشد، یکی از منابع مطالعاتی حقوقی است.

بهمین خاطر مشخصات تعدادی از این منابع را  جهت  اطلاع  دانشجویان  محترم حقوق  در  این  یادداشت  ذکر    می کنم. این کار از یک سو،  ما  را  با تحقیقات انجام شده  آشنا  می سازد از سوی دیگر زمینه های موجود جهت انجام پژوهش های جدید  در قالب رساله و پایان نامه را مشخص می کند.  پیشاپیش از دوستانی که نام اثر ایشان ذکر نشده پوزش می طلبم. خوشحال خواهم شد چنانچه  مشخصات اثر خود یا سایرین را جهت تکمیل این فهرست ارسال فرمایند.

الف -  رساله های دکتری :

1- بررسی مناقشات حقوقی در مورد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای – مهدی حاتمی- رشته حقوق بین الملل-دانشگاه تهران.

2- تاثیر پیشرفت تکنولوژی سلاح های هسته ای استراتژیک  بر دگرگونی دکترین های استراتژیک آمریکا و شوروی پس از جنگ دوم جهانی- محمد معتمدی محمدیان- رشته علوم سیاسی- دانشگاه تهران.

3- حق توسعه در حقوق بین الملل با تاکید بر حق استفاده ایران از انرژی صلح آمیز هسته ای- حجت ایزدی- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه پیام نور تهران.

4- حقوق امنیت هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل- حسین سرتیپی- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه پیام نور تهران.

5- رژیم های بین المللی سلاح های کشتار جمعی و امنیت ملی ایران- حیدرعلی بلوجی – رشته روابط بین الملل- دانشگاه تهران.

ب – پایان نامه های کارشناسی ارشد :

1- تاثیر ساختار های ذهنی بر مذاکرات پرونده هسته ای ایران- جلیل بیات – رشته روابط بین الملل- دانشگاه علامه طباطبایی.

2- تحریم مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران توسط شورای امنیت درباره فعالیت های هسته ای صلح آمیز- محمد رضایی- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه پیام نور واحد بین الملل.

3- تروریسم بین الملل هسته ای – مجیدهراتیان نژاد- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد تهران.

4- جرایم زیست محیطی مرتبط با انرژی هسته ای – ایوب کرمی چمه- رشته حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه پیام نور تهران.

5- حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی های هسته ای در حقوق بین الملل- لیلا محقق منتظری – رشته حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد تهران.

6- حفاظت از محیط زیست در قبال آلودگی های هسته ای از منظر حقوق بین الملل و رویکرد جمهوری اسلامی ایران- فرزانه گودرزی –

7- حقوق حاکم بر انتقال دانش هسته ای از منظر آژانس بین المللی انرژی اتمی- داریوش کیاراد- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد تهران.

8- حقوق حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی- حسین چراغی- رشته حقوق بین الملل-دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

9- خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای از منظر حقوق بین الملل – محمد دهقان – رشته حقوق بین الملل – دانشگاه پیام نور تهران.

10- خرید و فروش کالاهای هسته ای از منظر حقوق بین الملل – ایندیرا اسدپور ایران فر – رشته حقوق بین الملل – دانشگاه پیام نور تهران.

11- رابطه پذیرش رژیم های بین المللی منع گسترش سلاح های کشتار جمعی با امنیت جمهوری اسلامی ایران- قربان رضوانی راد- رشته روابط بین الملل – دانشگاه آزاد تهران.

12- سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل در پرتو رای مشورتی1996 دیوان بین المللی دادگستری- نازیلا رادمان- رشته حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد تهران.

13- ضرورت کنترل برنامه هسته ای اسرائیل از منظر حقوق بین الملل – آسیه مهرشاد – رشته حقوق بین الملل – دانشگاه آزاد تهران.

14-مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی هسته ای – بهنام عباسی – رشته حقوق خصوصی- دانشگاه آزاد نراق.

15- معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با تاکید بر پروتکل الحاقی –  احمد رضا  رشیدی -  رشته  حقوق  بین الملل – دانشگاه آزاد تهران.

16- منافع ملی متقابل و همکاری های هسته ای ایران -/  روسیه  –  رویا میرجلالی – رشته علوم سیاسی- دانشگاه مازندران.

17- نظام حقوقی بین المللی حاکم بر موضوع هسته ای  ایران – علی اشرف قلیزادگان – رشته حقوق بین الملل – دانشگاه پیام نور تهران.

18- اعمال مکانیسم  مندرج در ماده 41 منشور با  تاکید بر پرونده  هسته ای  ایران –  مریم امیری –  رشته حقوق بین الملل- دانشگاه پیام نور تهران.

19- پیمان منع گسترش سلا ح های هسته ای  و حاکمیت ملی ایران – صفر علی مرادی – رشته حقوق بین الملل – دانشگاه مفید قم.